Ubby Sogn

Ubby kirke

Ubby kirke skal være bygget af Esbern Snare i år 1171 som står indhugget i en sten ved indgangsdøren. Foto: Eide Jakobsen, 2013

Ubby sogn er det største sogn i arkivets område. Ubby var “hovedby” i den gamle Hvidebæk kommune og det var også her rådhuset lå. Ubby sogn består af landsbyerne Ubby, Kelleklinte, Klovby, Forsinge og Frankerup, der er ca. 2000 indbyggere i sognet. Af større gårde kan nævnes Saltofte og Kelleklintegården.

 

 

Ubby Mølle

Ubby Mølle

Billedet viser møller Søren Jørgensen med hustru Ane Marie og sønnen Jens Peder Jørgensen – de øvrige er ukendte. Billedet er fra ca. 1920. Jens Peder Jørgensen bliver november 1922 viet til Agnes Petra Kristoffersen. Læg mærke til elmasten ved møllen, møllen producerede under 1 verdenskrig 1918 -1920 elektricitet til Ubby elværks net.

Forsinge teglværk ca. 1900

Forsinge teglværk ca. 1900

Forsinge 1915

Forsinge ca.1915

 

Billede af arbejdere ved det daværende, Forsinge teglværk omkring år ca. 1900. Teglværket blev oprettet af gdr. Jakob Hansen Forsinge. Teglværket blev opført i 1890erne ved Forsinge station, men blev nedlagt igen i 1915, da byggeriet stagnerede under 1. verdenskrig.

 

Klovby mose 1914.18

Tørvegravning i Klovby mose. Foto: Maren Larsen, Jerslev.

 

 

Parti fra Forsinge fra omkring 1910.
Manden der læner sig op af raftehegnet er gdr. Jakob Hansen, der bl.a. var med til at oprette Kalundborg og Omegns landboforening i 1888 og var dets formand i 25 år. Og han oprettede eget teglværk i Forsinge.

 

 

Tørvegravning i Klovby mose under første verdenskrig fra 1914-1918.
Billedet viser tydeligt hvordan tørven bliver gravet op, og med transportør ført op i ælteværket, derefter kørt ud på marken til tørring, for til sidst at blive stablet i små pyramider til ekstra tørring.