Store Fuglede sogn

St. Fuglede kirke, bygget ca. år 1200

St. Fuglede kirke, bygget ca. år 1200. Foto: Eide Jakobsen 2016

 

St. Fuglede sogn består af landsbyerne St. Fuglede, Flinterup og Tystrup. Flinterupgården er den største gård i sognet. Der er ca. 450 indbyggere i sognet.

 

 

Tissøringen

Tissøringen. Foto: Kurt Johansen

 

 

Tissø guldringen, blev i 1976 fundet under markarbejde på Kalmargården vest for Tissø, den er med en vægt på 1,83 kg Danmarks største guldfund fra vikingetiden. Det er en halsring med en diameter på 35 cm, er udført af fire svære guldtråde, der er flettet sammen. Ringen afsluttes med et ornament, ligeledes i guld. Et lille stykke mangler i dag, så den oprindelige vægt har været på 1,9-2,0 kg.

Fugledegård

Fugledegård, nedrevet omkring år 2000

 

Fugledegård ligger på Bakkendrupvej syd for St. Fuglede Kirkeby.  Gården var gammel og saneringsmoden, da Hvidebæk kommune købte den og rev den ned omkring år 2000. Området blev herefter til et formidlingscenter.

Fugledegård

Fugledegård, indviet 2002 og 2007. Foto: Eide Jakobsen 2016

Fuglede Mølle og Møllegård

 

Det nye Fugledegård formidlingscenter, hvor første etape blev indviet i 2002 og hovedhuset blev indviet 2007. Her på området, helt ned til Tissø, har Nationalmuseet foretaget en del udgravninger, og har bl.a. udgravet en Stormandsgård fra vikingetiden. http://naturparkaamosen.dk/oplev-naturpark-amosen/formidlingscenter-fugledegard/

 

Fuglede Møllegård blev omkring 1915 genopført efter en brand. I 1919 blev gården og den Hollandske mølle overtaget af Anna og Chr. Larsen. Den havde været i Anna Larsens slægt gennem flere generationer. Det vides ikke hvornår møllen blev revet ned.