Rørby sogn

Rørby kirke, 2011

Rørby kirke. Foto Eide Jakobsen, 2011

Rørby sogn består af Landsbyerne Rørby, Kærby og Ugerløse. Der er ca. 1500 indbyggere i sognet. Kirken er bygget på en lille høj i den vestlige side af landsbyen. Kalundborg-Slagelse landevejen afskærer kirken fra landsbyen.

De 2 bronzesværd der blev fundet i Rørby i 1950erne

I1952 oprensede Thorvald Nielsen en grøft i en lille mose ved Rørby på Vestsjælland. Her fandt han et ornamenteret krumsværd af bronze, der var stukket skråt ned i tørven. Sværdet var fra bronzealderens begyndelse omkring 1600 f.Kr., og det var det første af sin art, der blev fundet i Danmark. Sværdet blev afleveret som danefæ på Nationalmuseet, men her slutter historien ikke, for i 1957, da Thorvald Jensen ville grave kartofler op på omtrent det samme sted, stødte han på endnu et krumsværd. Det andet bronzesværd var ornamenteret som det første, men det var desuden prydet med et skibsbillede – det ældst kendte fra Danmark.

Rørby Præstegård

Postkort med Rørby kirke og den gamle fodermesterbolig og graverbolig

Området omkring Rørby kirke som det så ud for en del år siden. Omkring 1945 blev amtsvejen flyttet mod vest, sådan at kirken og præstegården blev afskåret fra byen. Senere blev præstegårdens avlsbygninger og den på billedet viste fodermesterbolig nedrevet, og pladsen blev brugt til parkeringsplads til kirke og præstegård.

Rørby Brugsforening Ca. 1910

Rørby Brugsforening Ca. 1910

Rørby brugsforening blev oprettet i 1879, Det var Lærer H. P. Ernstsen der var initiativtager til dette projekt. Datering af billedet er lidt uvis. Brugsen fik telefon i 1904, og der er en telefonmast. Der kom først elektricitet i 1913, og der er ingen lysmast at se, så billedet er muligvis fra før 1913.

Rørby gamle forsamlingshus

Gl. Sorøvej 30 er et gammelt forsamlingshus. Det var gdr. på Stigsagergård, Jens Peter Andersen der i 1887 var initiativtager til at bygge dette forsamlingshus. Huset var i starten meget brugt til foredrag. På den tid var der mange foredrag af kendte personer rundt omkring i forsamlingshusene. Gymnastik og dilettant var også en stor aktivitet i huset. Huset bliv for lille og der kunne ikke skaffes penge til et nyt og større. Huset gik på tvangsaktion, og 14 maj 1930 fik Jens Peter Andersen skøde på det hus han selv var med til at oprette. Han byggede huset om til sin egen privatbolig, og boede her til sin død i 1950. Huset er stadig privatbolig. Rørby fik først et forsamlingshus igen i 1954, da den nuværende sognegård blev bygget.

Dilettant i Rørby ca. 1930

Fra en dilettantforestilling i Rørby forsamlingshus i 1930. Vi har kun navne på 7 personer. Stående set fra venstre, nr. 2 med piben er Holger Christiansen, nr. 4 er Frida Hansen, nr. 5 er Elna Christiansen, nr. 6. er Ena Jensen, nr 2 fra højre er lærer Georg Lond. Siddende i midten Gerda Frykmann og siddende til højre med stokken Holger Christiansen. Dette må have været en af de sidste forestillinger i forsamlingshuset inden det gik på tvangsaktion i foråret 1930.