Lille Fuglede sogn

Lille Fuglede kirke

Lille Fuglede kirke, bygget ca. år 1200. Foto: Eide Jakobsen 2016

 

Lille Fuglede sogn består af landsbyerne Lille Fuglede og Jerslev. Lille Fuglede kirke er fra ca. 1200 og ligger ikke langt fra Tissø. Sognet har ca. 730 indbyggere.

 

 

Jerslev hotel

Jerslev hotel

Jerslev maskinfabrik

Jerslev Maskinfabrik

 

Da jernbanen kom til Jerslev i 1898, blev der brug for et hotel. Det blev bygget lige over for stationen. Der var livlig aktivitet på både station og hotel i ca. 50 år, herefter gik det ned af bakke. Jernbanen lukkede i 1971 og hotellet lukkede få år efter. det stod og forfaldt og blev nedrevet omkring 1990, og der blev bygget boliger på stedet.

 

Smed, Jørgen Jensen startede Jerslev Maskinfabrik omkring 1900. Efter hans død blev den ført videre af sønnerne Peter og Johannes. Der blev bl.a. fabrikeret halmpressere og ilæggerapparater til tærskeværker. Jerslevpresseren var populær, men moderne landbrug gjorde presseren overflødig, og fabrikken blev solgt og senere nedlagt.

Hvidebækskolen 1956

Hvidebækskolen 1956

Jorløse, Fuglede, og Ubby Kommuner blev i 1950er, enige om at bygge en ny skole i fællesskab. Skolen blev bygget på marken mellem Ubby og Jerslev, i nærheden af Hvidebækken, der dannede skel mellem Li. Fuglede sogn og Ubby sogn, Deraf navnet Hvidebækskolen, der blev indviet i august1956.

 

Tissø havn. Foto: Kurt Johansen

Tissø havn i Lille Fuglede. Foto: Kurt Johansen.

Tissø havn ligger i dag ved Lille Fuglede, men har tidligere ligget i nærheden af Hallebyåens udløb. Der er tidligere fanget mange fisk i Tissø og Madesø. Det var mest gedder, ål og aborrer der blev fanget. Fangsten blev med hestevogn transporteret til Jerslev station og derfra sendt videre til fiskeopkøbere i hele landet