Samlinger

Oversigt over samlinger

Arkivets dækningsområde er: Jorløse, Lille Fuglede, Rørby, Store Fuglede, Ubby og Værslev sogne i Kalundborg Kommune.

På Arkivet opbevarer vi gamle protokoller, skøder, slægtsbøger, pantebreve, beskrivelser, skuds-målsbøger, erindringer, scrapbøger samt gamle fotografier. Endvidere findes en samling af avisudklip.

For slægtsforskere findes områdets kirkebøger, folketællingsliste, realregistre og fæsteprotokoller på henholdsvis mikrokort og rullefilm.
Dette materiale kan læses på Arkivets egne læseapparater.

Vi har følgende kirkebøger:
Jorløse sogn 1814 – 1941
Lille Fuglede sogn 1640 – 1939
Store Fuglede sogn 1640 – 1955
Rørby sogn 1811 – 1948
Ubby sogn 1645 – 1955
Værslev sogn 1682 – 1948

Folketællingslister fra:
Ars Herred 1787 – 1921
Skippinge Herred 1787 – 1921

Realregisre fra:
Ars og Skippinge Herred ca. 1848 – ca. 1876

Fæsteprotokoller fra:
Forskellige godser i Ars og Skippinge Herreder

Der eksisterer en mindre samling af lokalhistoriske videoer, DVDer og CDRer samt en del lydbånd. Der findes også opslagsværker, som kan benyttes af Arkivets brugere. Da arkivalierne ikke kan lånes med hjem, kan der for det meste købes fotokopier af dem.