Arkivets side

Arkivets side

Fra Budstikken nr. 2- 2024

Af Jørgen T. Madsen og Eide Jakobsen

Generalforsamling og billedkunst

Flere end 45 medlemmer deltog i Hvidebæk Lokalhistoriske Forenings generalforsamling 26. februar i Ubby Forsamlingshus. Her ses formanden. Også arkivlederen, Bjarne Dybdahl aflagde beretning, og kunne her fortælle, at selv om vi i det forløbne år har haft blot 110 besøg i arkivets åbningstid, har vi haft 26.258 digitale besøg på arkiv.dk.

Efter generalforsamlingen fortalte Palle Bruun Olsen, der selv har rødder i Fuglede og Kærby, om hvordan han har støvet hele den sammenlagte Kalundborg Kommune igennem efter billedkunst. Da han blev pensionist, satte Kalundborg Kommune på den opgave at skabe et overblik over, hvad de fem sammenlagte kommuner have hængene på væggene, stående i haver og parker og liggende på depoter.

På generalforsamlingen var alle valg genvalg. Også konstitueringen på det efterfølgende bestyrelsesmøde var genvalg på alle poster.

Omkring 25 personer så Kurt Johansens video fra Hvidebæk Kommunes 25-årsdag, da han viste den i mødelokalerne i Ubby Forsamlingshus 19. marts. Videoen fulgte daværende viceborgmester Astrid Andersen på jubilæumsdagen, hvor hun var til jubilæumsmorgenkaffe i Jorløse Forsamlingshus, plantede en rødbøg på Hvidebæk Plejehjem og overrakte kommunens nye borgmesterkæde til daværende borgmester Ole P. Nielsen

Kurt Johansen viste også et par sketchses fra FIF-revyerne i 2000 og 2023. I den første kunne en anden af Hvidebæks tidligere borgmestre, Henning Fougt, der var til stede, og tydeligt more sig over – sig selv fremstillet af Hans Chr. Sørensen i en sketch om på skift at håndtere borgmesterpost, dyrlægeklinik og planerne om sammenlægning med Kalundborg Kommune.

I dette nr. af Budstikken er der bl.a. en artikel om Gravhøje, bl.a. er Korshøj i Ubby blevet ryddet for træer, skrevet af Jørgen T. Madsen
Der er en artikel om dengang  Værslev havde to brugsforeninger. Skrevet af Jørgen T Madsen og Eide Jakobsen.
Jørgen T Madsen har også skrevet om dengang der blev dyrket gift i Ugerløse.
Bliv medlem af Hvidebæk lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 3 gange årligt.
Eide Jakobsen. 

Fra Budstikken nr. 1- 2024

Nr.1 Januar 2024

Godt Nytår til alle. Jeg håber I er kommet godt ind i det nye år 2024.

Sidste år skrev jeg her at jeg håbede at den meningsløse krig mellem Rusland og Ukraine snart var slut, det er den ikke og der er heller ikke udsigt til en snarlig løsning. Og i mellemtiden er ufreden mellem Jøder og Palæstinensere blusset op i en voldsom krig, en ufred der har varet i mange år, mon aldrig de to trosretninger kommer til at leve fredeligt side om side.

Udflugten den 14. september. En god tur til Kastellet og Frihedsmuseet kan der læses meget mere om inde i bladet.

Arkivernes dag d. 11. november. En god dag med over 40 gæster. Det flotte antal besøgende skyldtes at vi havde fået Niels Andersen til at fortælle om hans oplevelser som vejformand i Hvidebæk kommune.
Læs mere om denne dag inde i bladet.
Det var også denne dag at Arkivernes Hjul 2023 blev præsenteret. Fra vores område er der en artikel om Ubby Fri og Efterskole og en om lærer H.P. Ernstsen i Rørby og en artikel om Aftægtskontrakter. Og mange artikler fra de andre 7 arkiver i Kalundborg kommune. Bogen er stadig til salg på arkivet for 100 kr.
Årgang 2020, 2021 og sælges for 75 kr. pr stk.
Årgang 2016-2019 koster 50 kr. pr. stk.

Generalforsamling mandag d. 26. februar 2024 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og en kaffen/te pause vil Palle Bruun Olsen, fortælle og vise billeder, under temaet. ”Mit liv som kunstdetektiv”

Dagsorden til generalforsamlingen inde i bladet.

Mailadresser. Der er stadig en del medlemmer der mangler at oplyse deres mailadresse. Ved at have jeres mail adr. er det nemmere at komme i kontakt med jer når der er nyheder eller ændringer i vores program. Så hvis vi må få jeres adresse må i gerne sende den til os.  

I dette nr. af Budstikken er der bl.a. en artikel om Uggerløse Forsamlingshus, Gymnastik og ungdomsforening skrevet af Jørgen T. Madsen og Eide Jakobsen. Der er en artikel om Ubby-Jerslev Elektricitetsværk, skrevet af Jørgen T, Madsen. f Jørgen T Madsen og Eide Jakobsen. 
Bliv medlem af Hvidebæk lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 3 gange årligt.
Eide Jakobsen. 

Fra Budstikken nr. 3 – 2023

Budstikken nr. 3. 2023

Sommerferien er slut, og arkivet er igen åbent hver tirsdag.
Den digitale byvandring i St. Fuglede forsamlingshus den 7. juni.
Forsamlingshuset havde inviteret til spisning kl. 18.00, der var tilmeldt 96 til spisning. Kl. 19.00 mødte yderligere ca. 10 personer op. Jakob Beck Jensen havde lovet at fortælle om St. Fuglede før og nu. Han for talte først lidt om sin egen familie der havde rødder i Fuglede. Derefter blev der vist billeder fra Kirkebyen, samtidig med at Jakob fortalte om de forskellige huse og deres beboere. Efter en kaffepause gik turen til Stationsbyen der først opstod da jernbanen kom i 1898, og der blev bygget station og hotel (kro).
Arkivernes dag, lørdag den 11. november kl. 13.00 – kl. 16.00.
Vi laver en lille udstilling, og der vil være kaffe på kanden.
Det er denne dag at nr. 8 i rækken af Arkivernes Hjul udkommer. Årgang 2023 udkommer i et nyt udseende, den indeholder som sædvanlig historier fra hele Kalundborg kommune. Fra vores område er der en historie om Ubby Fri og Efterskole, skrevet af Birte Thy. Jørgen T. Madsen har skrevet to historier, en om lærer Ernstsen i Rørby, en lærer der var initiativtager til mange ting. Og en anden historie om aftægtskontrakter. Se annonce inde i bladet.
Dette er det sidste nr. af Budstikken i indeværende år, men vi er tilbage igen til januar, med bl.a. program for vores generalforsamling den 26. februar 2024.
Men ellers er vi som sædvanlig at finde på arkivet hver tirsdag mellem kl. 13.00 og 16.00.
Fortsat god sommer og efterår.
I dette nr. af Budstikken er der en artikel om Niels Andersen der var vejmand i Hvidebæk Kommune gennem mange år, og om en hvalfanger fra Værslev Skovbakker, begge skrevet af Jørgen T. Madsen. Og noget om skolerne i Hvidebæk kommune, skrevet af Jørgen T Madsen og Eide Jakobsen. 
Bliv medlem af Hvidebæk lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 3 gange årligt.
Eide Jakobsen.

Fra Budstikken nr. 2- 2023

Budstikken nr. 2. 2023

Den 21. januar 2023 døde arkivleder Jens Birk Kristoffersen.
Læs nekrolog inde i bladet.

Generalforsamlingen den 27. februar i Ubby forsamlingshus, samlede 62 deltagere. Jakob Bech Jensen blev valgt til dirigent. Formanden aflagde beretning om årets gang i foreningen. Arkivlederens beretning blev også aflagt af formanden, begge beretninger blev godkendt uden kommentarer.
Kassereren gennemgik årets regnskab der blev godkendt uden bemærkninger.
Til pladsen efter afdøde Jens Birk valgtes Anne-Marie Jørgensen. Kurt Johansen ønskede ikke genvalg og i hans sted valgtes Jørgen T. Madsen. Anette Burild ønskede ikke genvalg, i stedet valgtes Anna Elise Rasmussen.

Efter generalforsamlingen og kaffen fortalte læge Ole Eg Pedersen om sit liv og opvækst. Og om tilværelsen som læge. Bl.a. i Sverige og Grønland.

Filmen den 28. marts ”Langs Hallebyåen” af Svend Aage Hansen blev set af ca. 30 personer.

Byvandring i Fuglede den 7. juni. Denne dato holder vi en digital byvandring i Fuglede forsamlingshus, Jakob Bech Jensen fortæller om Fuglede før og nu.
Læs mere om dette inde i bladet.

Juli måned holder vi sommerferie. Derfor er arkivet som sædvanlig lukket hele juli måned.

Udflugt den 14. september til Kastellet og frihedsmuseet, spisning på restaurant ”Pedersborg”.
Inde i bladet er der en mere detaljeret beskrivelse af denne udflugt der koster 500 kr.

Nyt æresmedlem.

Kurt Johansen ønskede ikke at genvalg til bestyrelsen. Han havde været medlem af bestyrelsen i 30 år, det var medens arkivet stadig befandt sig i Jorløse. I 2004 overtog han jobbet som redaktør af Budstikken efter Svend Aage Hansens pludselige død. Et arbejde han har udført på bedste måde i alle disse år.
Som tak for arbejdet for Foreningen gennem alle disse år blev Kurt derfor udnævnt til æresmedlem.

 Velkommen til vores nye arkivleder. Bjarne Dybdahl Andersen er vores nye arkivleder. Bjarne begyndte på arkivet den 8. november 2022. Det var meningen Bjarne stille og roligt skulle sættes ind i jobbet som arkivleder, men han kom til at stå på egne ben hurtigere end vi havde regnet med.
Vi tror på Bjarne bliver en god arkivleder, han har god erfaring fra sit tidligere arbejde som leder af regnskabsafdelingen i Kalundborg kommune.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om Rigmor Beck Christiansen fra Fuglede, fortalt af hende selv.
Bliv medlem af Hvidebæk lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 3 gange årligt.

Fra Budstikken nr. 1- 2023

Budstik 1-2023

Et lidt forsinket godt Nytår til alle. Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år 2023. I 2022 blev der nogenlunde styr på Corona, det ser ud til de mange vaccinationer har en god virkning så vi kan færdes uden restriktioner. Men Corona er stadig blandt os, så vi skal hele tiden være på vagt over for sygdommen.

Så er der det sorte kapitel, med den meningsløse krig mellem Rusland og Ukraine, som så igen har medført en energikrise og store prisstigninger på næsten alt i hele Europa. Nu har denne meningsløse krig snart varet et år, vi må håbe at den snart får en ende.

Udflugten den 9. september, der gik til Jernbanemuseet i Odense og til Hørvævs og Skoda-museet på Krenkerup gods, havde kun 30 deltagere. Der var tilmeldt 36, men af forskellige årsager var der en del frameldinger. Det var en god tur, På Jernbanemuseet kunne vi se udviklingen i jernbanedriften, der efterhånden har eksisteret i Danmark i 175 år.
På Krenkerup gods kunne vi se de mange forskellige modeller af Skoda bilerne. Og på Hørvævsmuseet så vi hvordan hørplanten blev til flotte vævede stoffer.

Hvidebækmessen den 18. september. Vi havde et godt besøg på vores stand og fik en del nye medlemmer.

Arkivernes dag d. 13. november. Denne dag valgte vi at genbrugt vores jubilæumsudstilling. Besøgstallet denne dag var ikke særlig stort.
Det var også denne dag at Arkivernes Hjul 2022 blev præsenteret, og er stadig til salg på arkivet for 100 kr.
Årgang 2020 og 2021 sælges for 75 kr. pr stk.
Årgang 2016-2019 koster 50 kr. pr. stk.

Generalforsamling mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen vil Ole Eg Pedersen fortælle om sit liv og opvækst. Og om tilværelsen som læge.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om en præst der krænkede en kvinde til en anden præsts begravelse i Ubberup, skrevet af Jørgen T Madsen. Jens Birk Kristoffersen har skrevet om en velhavende husmand i Ubby.
Bliv medlem af Hvidebæk lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 3 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 3- 2022

Budstikken 2022-3

Sommerferien er slut, og arkivet er igen åbent om tirsdagen. Det har på flere måder været en begivenhedsrig juli. Tour De France kom til Danmark, og hele det store optog med biler og cykelryttere kom gennem Rørby og forbi Ugerløse, og Tour feberen fortsatte i 3 uger med fantastiske danske resultater, mens temperaturen sneg sig op på en 35-36o C, pyh-ha. Ugen efter, kun 14o C.

Den digitale byvandring i Rørby Sognegård den 25. maj. 50 til 60 personer mødte op denne aften. Der blev vist billeder af huse og gårde fra den gamle del af Rørby. Der blev fortalt lidt om de personer der boede i husene. Ligesom der kom kommentarer og anekdoter fra tilhørerne, især kom Flemming Møller med mange kommentarer om de forskellige mennesker der har boet i byen. En god aften som vi vil gentage i nogle af de andre landsbyer i vores område.

Udflugten til Jernbanemuseet fredag den 9. sep. Der er stadig ledige pladser til vores udflugt til Jernbanemuseet i Odense og Skoda-museet og Hørvævsmuseet på Krenkerup gods. Se programmet for udflugten i Budstikken nr. 2. 2022.

Hvidebækmesse i Hvidebækhallen søndag den 18. sep. Igen i år vil vi være at finde op Hvidebækmessen. Vi vil denne gang vise noget af den udstilling vi havde i forbindelse med arkivets 40. års jubilæum den 10. feb. 2022. Læs mere inde i bladet.

Arkivernes dag, lørdag den 12. november kl. 13.00 – kl. 16.00.
Arkivernes Hjul nr. 7. årgang 2022 udkommer på arkivernes dag, og sælges på arkivet, prisen er som sædvanlig 100 kr. Også denne gang er der gode artikler fra hele Kalundborg kommune. Artiklerne fra vores område handler om gdr. Peter Olsen på Klovby Møllegaard, der er en historie om Hjalmer Dybdahl, og en artikel om Rørby kirke, Landbomuseet på Birkendegaard og Ubby fri-og efterskole.

Dette er det sidste nr. af Budstikken i indeværende år, men vi er tilbage igen til januar, med bl.a. program for vores generalforsamling i feb. 2023. Men ellers er vi som sædvanlig at finde på arkivet hver tirsdag mellem kl. 13.00 og 16.00.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om Henry Johannes Olsen fra Fuglede, og en artikel om lokalpolitikeren Karl Evan Johansen Jorløse Sand. Skrevet af Kurt A. Johansen.

Eide Jakobsen.

Fra Budstikken nr. 2- 2022

Budstikken2022-2

Generalforsamlingen den 28. februar 2022 blev overværet af knap 40 medlemmer.
Formanden aflagde beretning over et 2021 der var præget af mange aflysninger pga. Corona. Der var ikke mange ting der kunne gennemføres, selv vores udflugt måtte aflyses.
Arkivlederens beretning måtte vi undvære, da han dagen før havde været sammen med en Coronasmittet.
Kassereren gennemgik regnskabet. Både formandens beretning og kassererens regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Konkurrence om en flaske rødvin. Da vi gerne vil have jeres mailadresser, lavede vi en lille konkurrence om vores 40-års jubilæum. Den heldige vinder af en flaske rødvin blev udtrukket efter generalforsamlingen, og den heldige vinder blev Susanne Nielsen, Jorløse.

Mailadresserne. Vi fik mange henvendelser om jeres mailadresser, men vi mangler stadig en del. Vi syntes det er godt at have disse adresser, så kan vi nemt komme i kontakt med jer hvis der bliver ændringer i vores program, eller vi arrangerer noget som ikke kom med i Budstikken. Så derfor, jer der mangler at indsende mailadressen, må gerne gøre det.

Budstikken blev i 2021 kun udsendt 3 gange, og sådan bliver det for eftertiden. Budstikken nr. 1- 2022 indeholdt 4 sider mere end de 12 sider vi plejer at bruge, og for eftertiden bliver der udsendt 3 budstil med 16 sider om året. Så I får det samme antal sider som i plejer at få.

Filmdagen om Bukh og Carmen den 29. marts blev overværet af ca. 30 personer.

Digital byvandring i Rørby Sognegård den 25. marts 2021 kl. 19.00

Udflugt den 9. september til Jernbanemuseet i Odense og Skodamuseet og Hørvævsmuseet på Krengerup.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om Værslev station, skrevet af Eide Jakobsen, og en artikel om Susanne Fonnesbech-Wulff på Vesterbygård, skrevet af Jørgen T. Madsen. Bliv medlem af Hvidebæk lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 3 gange årligt.

40 års jubilæum

Torsdag den 10. februar 2022 holdt vi vores 40-års jubilæum i Ubby forsamlingshus. Det blev en rigtig god dag. Vi havde lavet en lille udstilling, som viste lidt om den udvikling der er sket på arkivet gennem de sidste 40 år.
Der kom ca. 75-80 personer der deltog i vores lille arrangement.
Formand, Eide Jakobsen bød velkommen til den store forsamling, derefter havde han en lille gennemgang af arkivets historie. Formanden for kultur og fritidsudvalget Hans Munk, fortalte lidt om kulturen og værdien af de frivilliges arrangement. Anders Egemar, der var med til at oprette arkivet, fortalte lidt om opstarten under primitive forhold i Jorløse, det samme gjorde tidligere arkivleder Irene Nielsen der også var med ved opstarten. Arkivleder Jens Birk Kristoffersen fortalte derefter om tilblivelsen af vores jubilæumsbog.
Herefter startede uddelingen af jubilæumsbogen, og det var muligt at stille den værste sult med pindemadder, med hvidvin øl eller vand, hvad man helst foretrak.
Formanden for SLA. “Sammenslutningen af Lokalarkiver” Kom lidt senere da han var optaget af andet møde. Har fortalte om lokalarkivernes betydning for bevarelse af historien i lokalsamfundet. Det første lokalarkiv blev oprettet i Fåborg i 1937.
Jubilæumsbogen er gratis for medlemmer.
For ikke medlemmer koster bogen 80 kr.

Eide Jakobsen.

Fra Budstikken nr. 1- 2022

Budstikken 2022-1

Den planlagte udflugt til Frihedsmuseet og Kastellet blev desværre ikke til noget. Et eller andet gik galt med booking på Frihedsmuseet, om det er Corona eller noget andet der havde skylden. Det var meget svært at få en endelig aftale i stand på et tidligt tidspunkt, og da det endelig lykkedes at få en samtale med dem, var alt optaget. Vi prøvede om vi kunne finde noget andet, men det lykkedes ikke med så kort varsel.
Generalforsamlingen den 20. september blev overværet af 19 personer, hvilket er noget under de ca. 50- 60 personer der plejer at komme til vores generalforsamlinger. Alle valg var genvalg. Efter generalforsamlingen fortalte Jens Birk om de mange forskellige ejere der har været på Selchausdal gennem 700 år.
Jorløsebogen der udkom sidste år i september, blev hurtigt udsolgt. Men vi har fået trykt 100 stk. mere. Så nu er der lidt at sælge af igen. Den sælges på arkivet for 300 kr. pr stk.
Arkivernes dag d. 13. november. Denne dag viste vi en lille egnsfilm. Vi havde også lavet lille udstilling af forskellige arkivalier. Det var også denne dag vi præsenterede årgang 2021 af Arkivernes Hjul.
Arkivernes Hjul 2021 er til salg på arkivet for 100 kr.
Årgang 2016, 2017,2018, 2019 og 2020 sælges for 75 kr. pr stk.
Arkivets 40, års jubilæum den 10. februar 2022 fejres med udgivelse af en jubilæumsbog. Læs programmet for jubilæumsdagen på de næste sider.
Generalforsamling mandag d. 28. februar 2022 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen vil Peter Hermann fortælle om det gamle Kalundborg.
Dagsorden til generalforsamling inde i bladet.
I dette nr. af Budstikken er der en artikel om Ebba Nielsen. Hun og hendes mand Erik Nielsen Shell tanken i Ubby, Skrevet af Ejgild Jacobsen. Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.                  

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 3 – 2021

Sommerferien er slut, og arkivet er igen åbent om tirsdagen. Nu håber vi at tiderne bliver mere normale igen, og vi slipper for flere lukninger i forbindelse med Corona. Men Corona er her stadig selv om de fleste af er vaccinerede, og det betyder at vi hele tiden skal vise hensyn til hinanden.

Udflugten til Frihedsmuseet og Kastellet 3. september regner vi helt bestemt med bliver gennemført efter planen. Se omtalen af udflugten i forrige nr. af Budstikken og det endelige program i dette nr. af Budstikken.

Ps. det er ikke Frilandsmuseet ved Lyngby, som nogle fejlagtigt tror, men Frihedsmuseet, der ligger få hundrede meter fra Kastellet.

Arkivernes dag, lørdag den 13. november. Arkivet vil være åbent fra kl. 13.00  til kl. 16.00.Vi vil denne dag vise den lille film fra 1960erne. Det er en lille film der har være programsat flere gange, men hver gang er taget af programmet pga. Corona. Derudover laver en lille udstilling og byder på en forfriskning.

Arkivernes Hjul nr. 6. årgang 2021 vil blive præsenteret og solgt på Arkivernes dag, prisen er som sædvanlig 100,00 kr. Også denne gang er der gode artikler fra hele Kalundborg kommune. Artiklerne fra vores område handler om Esbern Snares mejeri i Ubby der åbnede i 1931, og blev betegnet som Landets mest moderne mejeri. Der er en historie der hedder “Fra en roemark i Ubby”. Den handler om en frihedskæmper under krigen.

Generalforsamling: Det kan vel ikke være på tide at holde den generalforsamling der skulle have været afholdt i februar 2021.

Generalforsamlingen bliver afholdt den 20. september kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil der være kaffe/te og en ostemad, derefter vil Jens Birk Kristoffersen fortælle om Selchausdal gods ved Tissø.
Se dagsorden for generalforsamlingen inden i bladet.

I dette nr. af Budstikken har Eide Jakobsen skrevet en historien om udbringning af mad til pensionister i Hvidebæk kommune lidt om vores udflugt til Frihedsmuseet og Kastellet. Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.            

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 2 – 2021

Budstikken 2021-2Endelig åbner vi arkivet igen. Efter at arkivet har været lukket siden 15. december 2020, ser det ud til at vi må åbne for besøgende igen. Fra tirsdag 25. maj 2021 er der igen åbent i arkivet normale åbningstid. Vi begyndte så småt at arbejde på arkivet sidst i april, men uden gæster. Vi glæder os til at se jer igen på arkivet.

Generalforsamlingen er heller ikke blevet til noget endnu, og det bliver heller ikke til noget i foråret. Det har hidtil ikke været muligt at få helt klarhed over hvor mange vi måtte samles i forsamlingshuset, derfor venter vi til efteråret med generalforsamlingen, formentlig i september.

Arkivernes Hjul 2020 der blev  præsenteret på arkivernes dag i november, er stadig til salg på arkivet.
Der er stadig eksemplarer af årg. 2016, 2017, 2018 og 2019 til salg på arkivet for 75 kr. pr. stk.. årgang 2020 koster 100 kr.

Med dette nr. af Budstikken er der en rykker til dem der endnu ikke har betalt. Der er mange af jer der normalt at komme ind på arkivet for at betale kontingent, og det har ikke været muligt, ligesom nogle betaler ved generalforsamlingen, jeg regner med vi finder en løsning på problemet når arkivet åbner igen. Men ellers kan kontingentet som sædvanlig indsættes direkte på vores sparekassekonto, nr. 0537-0000480126.

Udflugt fredag den 3. september. Hvis Coronasituationen er til det har vi planlagt en udflugt til Frihedsmuseet og Kastellet i København.
Læs mere om denne udflugt inde i bladet.

I dette nr. af Budstikken har Jens Birk Kristoffersen skrevet anden del af historien om Niels Andersen og Erik Pedersens barndom i Ubby, og lidt om vores udflugt til Frihedsmuseet og Kastellet. Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.              

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 1- 2021

Budstikken 2021-1Godt nytår til alle. Hver gang jeg begynder på et nyt år er jeg altid spændt på, hvad det nye år har at byde på. Man må sige at 2020 blev noget anderledes end jeg havde håbet på. Der var ikke meget af det vi havde planlagt der blev til noget, og det hverken på arkivet eller nogle andre steder. Vi nåede at holde generalforsamling i februar inden der blev lukket. I september var der åbnet så meget op at vi kunne arrangere vores udflugt til Holmegård Værk, men kort tid efter kom Corona tilbage med fornyet styrke, og det hele blev lukket ned igen, og der er stadig lukket for det meste.

Arkivernes Hjul bliver normalt præsenteret på arkivernes dag i november, men arkivernes dag var aflyst, men vi solgte Arkivernes Hjul 2020 denne dag, og inden året var omme havde vi solgt 83 eksemplarer.
Der er stadig eksemplarer af årg. 2016, 2017, 2018 og 2019 til salg på arkivet for 75 kr. pr. stk.. årgang 2020 koster 100 kr.

Jorløsebogen der blev præsenteret i Jorløse forsamlingshus i september, er der også blevet taget godt imod. Salget er gået over al forventning,  og der en næsten udsolgt.

Dette er årets første nr. af Budstikken, og som sædvanlig følger der også denne gang en opkrævning med for medlemskontingentet. Beløbet for kontingentet 2021 kan  indsættes direkte på vores sparekassekonto,
nr. 0537-0000480126. Når arkivet, forhåbentlig snart åbner igen kan der også betales på arkivet, det er også muligt at betale til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Generalforsamlingen som vi havde planlagt til mandag d. 22. februar er aflyst. Vi håber den kan afholdes til maj, mere herom i næste nr. af Budstikken.

Der er ikke planlagt aktiviteter på arkivet i vinter og forår.

I dette nr. af Budstikken har Jens Birk Kristoffersen skrevet en historie om Niels Andersen og Erik Pedersens barndom i Ubby. Og Eide Jakobsen har skrevet om damptærskningens indtog i Rørby. Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.              

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 4- 2020

Budstikken 2020-4

Fredag den 4. september havde vi udflugt til Holmegård Værk. Vi var 43 personer der fredag morgen, den 4. sep. kørte mod Holmegård Værk. Det var lidt blandet vejr, med sol og lidt skyer, men det var tørvejr. Efter en guidet rundtur, hvor vi så og hørte om glaskunst, siden Holmegård glasværk startede i 1825. Efter frokosten var der mulighed for at gå rundt på egen hånd.  En del benyttede det gode vejr til at gå en tur ud i Holmegård mose, hvor man i mange år hentede tørv til glasproduktionen, inden man gik over til kul, og senere olie, og nu bruger man naturgas. Værket er startet op igen med en lille produktion, til glæde for glaskunstnere og turister. Inden turen igen gik hjemad fik vi kaffe og chokoladekage. En god dag sluttede i Ubby kl. 16.30.

Jorløsebogen blev præsenteret og solgt i Jorløse forsamlingshus den 20. sep. Der blev solgt mange eksemplarer denne dag, men vi har stadig bogen til salg for 300 kr. på arkivet.

“Arkivernes Hjul” 2020 er udkommet. Det er femte årgang. Igen i år er der gode historier fra alle arkiver i Kalundborg kommune. Arkivernes Hjul 2020 er til salg på arkivet for 100 kr.
Årgang 2016, 2017,2018 og 2019 sælges for 75 kr. pr stk.

Arkivernes dag d. 14. november gik ikke som forventet, Corona satte igen en kæp i hjulet på vores arrangement. Filmforevisning m.m. blev aflyst, så det eneste der foregik var salg af Arkivernes Hjul og andre bøger.

Generalforsamling mandag d. 22. februar 2021 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen vil der være et lokalhistorisk indslag. (Alle arrangementer er med forbehold for aflysning p.g.a. Corona.)

Året er ved at være slut, Den sidste åbningsdag på arkivet i år er tirsdag den 22. december. Alle medlemmer, bestyrelse og medarbejdere på arkivet ønskes en god jul og et godt nytår, og tak for godt samarbejde i 2020, og på gensyn i 2021, til et forhåbentlig mere normalt år uden de mange aflysninger p.g.a. Corona.

 I dette nr. af Budstikken har Ejgil Lynge Jacobsen skrevet om fhv. Barber Knud Aksel Meiding Nielsen, og Lise Poulsen har skrevet en lille artikel om klaveret og musikken i Ubby forsamlingshus.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.              

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 3- 2020

Budstikken 2020-3

Arkivet har igen åbent som sædvanlig om tirsdagen.
Sommerferien er slut og lukningen af arkivet i forbindelse med Corona er også overstået, så vi regner med mere normale tilstande igen, men Corona er her stadig, det betyder at vi hele tiden skal vise hensyn og holde afstand til hinanden.
Udflugten til Holmegård Værk den 4. september regner vi helt bestemt med bliver gennemført efter planen. Vi er i tæt dialog med busselskabet og Holmegård Værk. Men situationen ændrer sig hele tiden, og som det ser nu skal vi bruge mundbind i bussen, og vi skal nok også forberede os på at bruge mundbind på Holmegård Værk. Hvis situationen ændrer sig så turen bliver aflyst, får i naturligvis pengene retur.
Se annoncen for turen i forrige nr. af Budstikken.
Jorløse beboerforening og en entusiastisk gruppe med godt kendskab til Jorløse, har de sidste par år arbejdet på en bog om Jorløse sogn. Hvidebæk Lokalhistoriske Forening, har i mindre grad været med i dette projekt bl.a. med billeder m.m.. Bogen er nu færdigtrykt, og er på 388 sider. Der vil blive præsentation og salg af bogen i Jorløse forsamlingshus søndag den 20. september 2020 fra kl. 14.00 til kl. 17.00.
Se annoncen for salget af bogen inde i bladet
Arkivernes dag, lørdag den 14. november. Arkivet vil være åbent fra kl. 13.00 til kl. 16.00.Vi vil denne dag vise den lille film fra 1960erne, som vi skulle have vist i marts. Derudover laver en lille udstilling og byder på en forfriskning.
Arkivernes Hjul nr. 5 årgang 2020 vil blive præsenteret og solgt på Arkivernes dag, prisen er som sædvanlig 100,00 kr. Også denne gang er der gode historier fra hele Kalundborg kommune. Historierne fra vores område handler om Hans Jørgen Voldstedlund og revyen i Fuglede, og der er en historie om Uggerløse skole.
Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 2- 2020

Budstik 2020-2

Budstik 2020-2

Generalforsamlingen d. 24. februar blev afviklet i god ro og orden i overværelse af ca. 55 personer. Jacob Beck Jensen blev valgt som dirigent. Formanden fortalte i sin beretning hvad der var sket af tiltag i foreningen i 2019, og lidt om de kommende arrangementer. Arkivlederen viste noget statistik over hvad der var sket på arkivet. Han fortalte bl.a. at Arkiv.dk er blevet 5 år, og nu er der 3.712.453 registreringer tilgængelige på Arkiv.dk, heraf er 2,5 mio. billeder. På landsplan har12,9 mio. besøgt arkiv.dk, og der er 13.540 der har besøgt Hvidebæk arkiv, på arkiv.dk. Det er denne mulighed, der giver flere skriftlige henvendelser til arkivet, hvor folk hovedsagelig søger flere oplysninger om deres ophav, end de kan se på Arkiv.dk.

Kassereren gennemgik regnskabet, der viste et overskud på 2.569 kr. efter at der var hensat 12.000 kr. til bogfonden. De 3 beretninger fik enkelte kommentarer med på vejen inden de blev godkendt.
Alle valg var genvalg..
Efter en kop kaffe/te og en ostemad, fortalte Peter Rasmusen i muntre vendinger om livet på Flinterupgården fra 1950erne til familien Rasmusen solgte gården, og den nye ejer rev stuehuset ned og opførte et nyt.

Coronavirus, Der er sagt og skrevet meget om Corona, så jeg begrænser det til at skrive at arkivet, som næsten alt andet i Danmark har været lukket. Vi havde sidste åbningsdag den 10. marts. Det har betydet at alle arkivets aktiviteter efter denne dato har været aflyst. Filmdagen den 24. marts og byvandringen i Fuglede den 18. maj er aflyst.
Jeg håber sandelig det kan lade sig gøre at gennemføre vores planlagte udflugt til september.

Udflugten i år er fastsat til den 4. september 2020. Vi skal til Fensmark ved Næstved, og se det nyåbnede Holmegård Værk. Efter udsendelserne i fjernsynet at dømme er det blevet et spændende museum. Se beskrivelse og annonce inde i bladet.

Arkivet er som sædvanlig lukket i juli måned.

God sommer, og på gensyn i august.

I dette nr. af Budstikken har Jens Birk Kristoffersen skrevet en artikel om genforeningen af Sønderjylland 1920. Og der er en lille beskrivelse af Holmegård Glasværk, som vores udflugt går til i år.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

Fra Budstikken nr. 1- 2020

Budstik 2020-1

Godt nytår til alle. Hver gang vi begynder på et nyt år er det altid spændende at se hvad det nye år byder på af både godt og ondt, vi må håbe at det bliver de gode oplevelser der bliver i overtal.

Arkivernes Hjul 2019. Fjerde årgang af arkivernes årbog, blev præsenteret på Arkivernes dag den 9. nov. på alle Paraplyens 8 arkiver, desuden blev den solgt ved alle brugserne i Kalundborg kommune lørdag den 16. nov. Vi havde ved årets udgang solgt 111 bøger af årgang 2019, hvilket må siges at være yderst tilfredsstillende. Der er stadig eksemplarer af årg. 2016, 2017 og 2018 til salg på arkivet for 75 kr. pr. stk.. Årgang 2019 koster 100 kr..

Dette er årets første nr. af Budstikken, og som sædvanlig følger der også denne gang en opkrævning med for medlemskontingentet. Beløbet for kontingentet 2020 kan indsættes direkte på vores sparekassekonto,
nr. 0537-0000480126. I kan også møde op på generalforsamlingen den 24. februar og betale her. Det er også muligt at betale på arkivet om tirsdagen i arkivets åbningstid , eller betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Husk generalforsamlingen mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Jeg håber at der som sædvanlig er mange der møder op denne dag. Efter generalforsamlingen er der kaffe/the, med lidt brød til. Efter denne lille kaffepause vil Peter Rasmusen fortælle om sit liv på Flinterupgården.
Dagsorden ifølge vedtægterne, dagsordenen til generalforsamlingen kan læses inde i bladet.

Filmforevisning i arkivet tirsdag d. 24. marts kl. 14.00
Læs mere om denne lokalhistoriske film inde i bladet.

Byvandring i Fuglede kl. 19.00. Vi mødes ved den gamle station i St. Fuglede, herfra vil smeden fra Flinterup, Ejvind Pedersen guide os rundt i St. Fuglede stationsby
Læs mere om denne lille vandring i Forsinge inde i bladet.

I dette nr. af Budstikken har Jens Birk Kristoffersen skrevet en artikel der hedder. Var Esbern Snare gårdejer i Ubby?. Og Svend Anker Lundgård har skrevet om Brynjolfur Jønsson, der engang var pedel på Ubby Fri og Efterskole.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 4- 2019

Budstik 2019-4

Fredag den 6. september havde vi udflugt til Hundested Sandfestival, vejret var godt, det var som efterårsvejr er mest med lidt vind og skiftende med overskyet og sol, men tørvejr. Efter ankomsten til Hundested, fik vi først fortalt historien om Hundested, og stedets betydning i vikingetiden, da det ligger ved indsejlingen til Roskilde Fjord. Senere blev Hundested en af Danmarks største fiskerihavne, med over 100 fiskekuttere, i dag er der en håndfuld kuttere tilbage. Det er lystbåde og turister der fylder havnen i dag. Derefter så vi et glasværk der lavede de mest fantastiske ting i glas. Vi var på et lille værksted der fremstillede møbler og kunst i egetræ, og et galleri med malerier og flere slags kunst. Nu var vi sultne, men det fik vi gjort noget ved på restaurant Røgeriet der havde sat en fantastisk flot buffet frem til os. Efter denne gode frokost gik turen til sandskulpturerne, som er utrolig godt udført af internationale kunstnere. Inden turen atter gik mod Ubby fik vi kaffe og kage. Og en rigtig god dag var slut.

“Arkivernes Hjul” 2019 er udkommet. Det er fjerde årgang. Igen i år er der gode historier fra alle arkiver i Kalundborg kommune. Hvidebæk arkiv har bl.a. bidraget med en fortælling om Birkendegårds historie og ejere m.m. Og en historie om herskab og tjenestefolk på Birkendegård for mere end 100 år siden.
Arkivernes Hjul 2019 er til salg på arkivet for 100 kr.
Årgang 2016, 2017 og 2018 sælges for 75 kr. pr stk.

Arkivernes dag d. 9. november havde vi valgt emnet, “Huse der er forsvundet”, der kom 10 personer og så udstillingen, og de fleste købte Arkivernes Hjul.

Generalforsamling mandag d. 24. februar 2020 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen vil der være et lokalhistorisk indslag.

Året er ved at være slut, og vi kan se tilbage på et af de mest regnfulde efterår nogensinde. Den sidste åbningsdag på arkivet i år er tirsdag den 17. december. her vil der blive en lille juleafslutning. Alle medlemmer, bestyrelse og medarbejdere på arkivet ønskes en god jul og et godt nytår, og tak for godt samarbejde i 2019, og på gensyn i 2020.

I dette nr. af Budstikken har Ellen Andersen skrevet om  Kristine Jensen, der var lærerinde ved Ubby forskole fra 1922-1954. Og Ejgil Jacobsen har skrevet om altertanlen i Li. Fuglede kirke.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 3- 2019

Budstikken 2019-3

Sommerferien er slut. Arkivet har igen åbent om tirsdagen, efter at der har været sommerferielukket i juli måned.
Byvandring i Forsinge d. 8. maj. På en halvkold majaften med lidt småregn var ca. 50 personer mødt op til denne lille gåtur i Forsinge. Efter en rundtur i byen hvor Ole Geert Olsen og Hanne Jakobsen fortalte om byens huse og beboere, samledes forsamlingen i laden hos Ole Geert Olsen hvor der var en forfriskning inden der blev vist gamle og nye billeder fra byen.
Hvidebækmesse den 15. september. Vi vil også i år være at finde på Hvidebækmessen. For dem der ikke så vores udstilling i forbindelse med Ubby forsamlingshus 100 års jubilæum, vil der blive mulighed for at se udstillingen denne dag. der vil også blive mulighed for at købe bogen om forsamlingshusets historie, og bogen om Ubby brugsforening, ligesom der også bliver mulighed for at købe nogle af de bøger som arkivet tidligere har udgivet.
Arkivernes dag, lørdag den 9. november. Arkivet vil være åbent fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Vi laver en lille udstilling og byder på en forfriskning.
Arkivernes Hjul nr. 4 årgang 2019 vil blive præsenteret og solgt denne dag, prisen er som sædvanlig 100,00 kr. Også denne gang er der gode historier fra hele Kalundborg kommune. Historierne fra vores område handler om Birkendegårds historie fra 1323 til 1852, og om herskab og tjenestefolk op Birkendegård fra 1853 til 1949.
Arkivernes Hjul vil også blive solgt ved Ubby brugsforening og Rørby brugsforening, lørdag den 16. nov. fra kl. 10.00 til kl. 14.00
I dette nr. af Budstikken har Jens Birk Kristoffersen skrevet om nogle oplevelser omkring befrielsen i 1945.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 2- 2019

Budstikken 2019-2

Generalforsamlingen d. 25. februar blev afviklet i god ro og orden i overværelse af ca. 50 personer. Jacob Beck Jensen blev valgt som dirigent. Formanden fortalte i sin beretning hvad der var sket af tiltag i foreningen i det forløbne år, og lidt om de kommende arrangementer. Arkivlederen viste lidt statistik over hvad der var sket på arkivet, ligesom han kom ind på nyheder i ARKIV. DK. Bl.a. er der kommet en kildeviser der nemt viser de dokumenter der er lagt ind i Arkibas. Kassereren gennemgik regnskabet, både beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Jørgen Rasmussen ønskede ikke genvalg, nyvalgt blev Benny Lundsted, øvrige valg var genvalg.
Efter en kop kaffe/te, fortalte Tommy Dinesen om sit liv, der startede som dæksdreng, blev matros, medlem af Vestsjællands amtsråd, medlem af folketinget for til sidst at blive byrådsmedlem og borgmester i Kalundborg.
Lidt om ARKIV.DK. Denne hjemmeside er i stadig udvikling. Noget af det nye er at man kan logge sig på med NEMIDE og lave sit eget lille “arkiv” I øverste højre hjørne er et log ind, når man så har oprettet sin egen side, står ens navn i højre hjørne. Hvis man finder et arkivalier man vil gemme, klikker man på ikonet tilføj favoritter, og nu er arkivaliet gemt under favoritter. Ligesom der er kommet kildevisning på indscannede arkivalier.
Filmforevisningen i arkivet den 19. marts om Jorløse forsamlingshus 100 års jubilæum i 1989 fik ca. 30 personer til at komme og se denne lille film.
Byvandring i Forsinge den 8. maj kl. 19.00. Start ved Ole Geert Olsen, Rugtvedvej nr. 26 i Forsinge. Se annonce i forrige nr. af Budstikken
Udflugten i år er fastsat til torsdag d. 6. september. Turen går i år til Hundested, hvor vi skal se havnen og et museum inden vi spiser, derefter skal vi se sandskulpturerne. Se annonce inde i bladet.
Bogen “Ved Fælles Kræfter” der udkom i forbindelse med Ubby Forsamlingshus 100 års jubilæum er til salg på Arkivet og på Ubby bibliotek for 50.00 kr.
Arkivet er som sædvanlig lukket i juli måned.
I dette nr. af Budstikken har Eide Jakobsen skrevet en artikel om fotograf Johannes Mogenshøj Jensen, der stammer fra Rørby.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

God sommer. Eide Jakobsen.

Fra Budstikken nr. 1- 2019

Budstikken nr. 1. 2019

Godt nytår til alle. Hver gang vi begynder på et nyt år er det altid spændende at se hvad det nye år byder på af både godt og ondt. Og med den frygtelige togulykke der skete på Storebæltsbroen den 2. januar, syntes jeg nok at det var noget af det onde året startede med, vi må håbe at det bliver de gode oplevelser der bliver i overtal resten af året. Her på arkivet fortsætter vi med at registrere nyindkomne arkivalier, og lave rettelser i det der blev registreret i første udgave af Arkibas. Den nyeste udgave af Arkibas giver et meget bedre søgeresultat i ARKIV.DK.
Arkivernes Hjul 2018. Tredje årgang af arkivernes årbog, blev præsenteret på Arkivernes dag den 10. nov. på alle Paraplyens 8 arkiver, desuden blev den solgt ved alle brugserne i Kalundborg kommune lørdag den 17. nov. Vi har stadig eksemplarer af alle 3 årgange til salg på arkivet for 100 kr. pr. stk.
Dette er årets første nr. af Budstikken og som sædvanlig følger der også denne gang en opkrævning med for medlemskontingentet. Beløbet for kontingentet 2019 kan indsættes direkte på vores sparekassekonto, nr. 0537-0000480126. I kan også møde op på generalforsamlingen den 25. februar og betale her. Det er også muligt at betale på arkivet om tirsdagen i arkivets åbningstid , eller betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Husk generalforsamlingen mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Jeg håber at der som sædvanlig er mange der møder op denne dag. Efter generalforsamlingen er der kaffe/the, med lidt brød til. Efter denne lille kaffepause vil fhv. borgmester i Kalundborg, Tommy Dinesen fortælle om livet fra sømand til borgmester.
Dagsorden til generalforsamlingen inde i bladet.
Filmforevisning i arkivet tirsdag d. 19 marts kl. 14.00
Læs mere om denne lokalhistoriske film inde i bladet.
Byvandring i Forsinge onsdag d. 8. maj 2019 kl. 19.00.
Læs mere om denne lille vandring i Forsinge inde i bladet.
Ubby forsamlingshus fejrer 100 års fødselsdag her i foråret, i den anledning er der indlagt et lille jubilæumsskrift i bladet.
I dette nr. af Budstikken har Ejgil Jacobsen skrevet en Artikel om Tissøegnens folkedanserforening, også anden del af skudsmålsbog, skrevet af Jens Birk Kristoffersen er med.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 4- 2018

Budstikken nr. 4 2018

Udflugten den 20. september gik til Johannes Larsen Museet i Kerteminde, her fik vi en guidet rundtur i den del af museet der havde været Johannes Larsens private hjem og værksted/atelier fra 1901 og til hans død i 1961. En spændende rundtur hvor vi fik et lille indblik i kunstnerens tilværelse sammen med sin hustru Alhed, der også var kunstmaler. Efter denne rundtur var der mulighed for at gå rundt på egen hånd i de store og nye lokaler hvor der var udstillinger af andre kunstnere. Efter besøget på museet gik vi ned til restaurant Marinaen og fik en 2 retters menu. Derefter kørte vi en rundtur på Fyns Hoved. Desværre var vejret lidt diset med småregn, så det var lidt svært at nyde det flotte landskab.

Arkivernes dag d. 10. november. Denne dag havde vi valgt emnet. “Før og Nu” Vi havde fundet en del billeder frem der viste hvordan huse og egnen i det hele tage så ud for år tilbage og til nu hvor udviklingen har ændret mange ting. Der var   i alt 25 der kom og så udstillingen og snakken gik lystigt under kaffedrikningen.

“Arkivernes Hjul” er udkommet med tredje årgang, og den er til salg på arkivet for 100 kr. Bogen indeholder historier og beretninger fra arkiverne i Kalundborg kommune. Bl.a. har vi en historie om Ugerløse Maskinsnedkeri der blev til “Frovin Vinduer og Døre”. Og en historie om Jerslev Maskinfabrik der startede i Rørby og omkring 1900 flyttede til stationsvej i Jerslev. Fabrikken havde bl.a. halmpressere og ilæggeapparater til tærskeværker som speciale.

Generalforsamling mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen vil tidligere borgmester, Tommy Dinesen fortælle om sit liv fra sømand til borgmester.

Et år med en fantastisk varm og tør sommer, og et skønt efterår er snart slut og det betyder at der er juleafslutning på arkivet tirsdag den 18. december. Jeg vil gerne ønske alle medlemmer, bestyrelse og medarbejdere på arkivet en god jul og et godt nytår, og tak for godt samarbejde i 2018, og på gensyn i 2019.

I dette nr. af Budstikken har Ejgil Jacobsen skrevet en erindring om flytning fra Frankerup til Jerslev, og første del af en historie om en skudsmålsbog, skrevet af Jens Birk Kristoffersen.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 3- 2018

Monument af H.W. Bissen, for den tapre landsoldat i Fredericia.

Sommerferien er slut. Arkivet har igen åbent om tirsdagen, efter at der har været sommerferielukket i juli måned. Nu har vi i flere somre klaget over for lidt sommer. Det kan vi ikke klage over i år, hvor vi har oplevet en af de varmeste og tørreste somre nogensinde.
Byvandring i Kærby d. 16. maj. I et pragtfuldt vejr mødte ca. 55 personer op denne aften ved Aksel Sørensens gård på Kærbyvej 11 i Kærby. Aksel Sørensen er født i Kærby og dermed en af dem der har boet længst tid i Kærby. Efter en kort introduktion ved Aksel gik vi i samlet flok en tur gennem byen, mens Aksel fortalte anekdoter om tidligere og nuværende beboere. Efter denne lille rundtur kørte vi til Ubberup kirke. Vi samledes først i Kirken, hvor Aksel gav en lille gennemgang af kirkens historie, hvorefter vi gik til samlingssalen, her var der mulighed for at købe kaffe og lagkage eller øl og vand. Her blev der vist en billedserie af husene som de så ud før og hvordan de ser ud nu, samtidig med at Aksel fortalte om hvad vi så og små historier fra hans barndom. Vi fik også tilbagemeldinger fra publikum om ting som vi ikke vidste. En rigtig god aften som vi regner med at gentage næste år i en anden af områdets mange landsbyer.
Arkivernes dag lørdag den 10. november. Emnet i år vil være “før og nu” hvor vi vil se på hvordan tingene så ud før og hvordan det ser ud nu. Denne dag vil vi også præsentere den nye udgave af Arkivernes Hjul der i år bl.a. vil indeholde en historie om fabrikken “Frovin Vinduer” i Ugerløse og en historie om “Brdr. Jensen, Jerslev Maskinfabrik”.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om en kærlighedshistorie fra Ubby præstegård, skrevet Jens Birk Kristoffersen, efter en artikel fra Holbæk amts årbog.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 2- 2018

Renæssance tapeter fra Vævernes Hus på Kattrup

Endelig kom foråret, sådan tror jeg vi siger hvert år ved denne tid, men i år syntes jeg det varede ekstra længe. En lang, lidt kedelig vinter er slut, og pludselig var foråret der, ja, det føltes lige pludselig som om det var blevet sommer, inden temperaturen igen kom ned på mere normale forårsgrader.

Generalforsamlingen d. 19. februar blev afviklet i god ro og orden i overværelse ca. 55 personer. Jacob Beck Jensen blev valgt som dirigent. Formanden fortalte i sin beretning hvad der var sket af tiltag i foreningen i det forløbne år. Arkivlederen fortalte om årets gang på arkivet, ligesom han kom ind på nye tiltag i den kommende tid, kassereren gennemgik regnskabet, både beretningen og regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Alle valg til bestyrelsen var genvalg.
Efter en kop kaffe/te, fortalte Finn Jensen og Henning Bonde fra Buerup historien om husjomfruen og skibsrederen på Kattrup.
Filmforevisningen i arkivet den 21. marts samlede ca. 50 personer. De så en lille film, optaget på erindringsværkstedet i 1995. Her fortalte Preben Severin Rasmussen “Preben Ost” om sit liv og opvækst, som søn af en mejerist til han selv blev uddannet mejerist, slog sig ned i Ubby og i 36 år som kørte rundt i hele Nordvestsjælland med sin kørende osteforretning.
Byvandring i Kærby den 16. maj. Vi mødes ved Aksel Sørensen på Kærbyvej nr. 13. kl.19.00. Efter en gennemgang af denne lille landsby, kører vi til samlingssalen ved Ubberup kirke, her bliver der mulighed for at købe en forfriskning. Se annoncen for dette arrangement i forrige nr. af Budstikken
Udflugten i år er fastsat til torsdag d. 20. september. Turen går til Fynshoved, inden vi spiser på restaurant Marinaen, herefter en guidet tur på Johannes Larsens museum i Kerteminde. Se beskrivelse af denne udflugt inde i bladet.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om en gammel væverkone på Ubby-egnen og en historie fra den gamle gård i Jorløse, skrevet af Gertrud Voss Larsen fra Jorløse.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

Fra Budstikken nr. 1- 2018

Godt nytår til alle, så har vi igen taget hul på et nyt år, 2018 ligger foran os, klar til at blive brugt. Vi har også på arkivet taget hul på det nye år, vi får stadig en del nye arkivalier der skal registreres, men meget af tiden går også med at rette i tidligere indtastede arkivalier, sådan at det bliver nemmere for jer brugerne af ARKIV.DK at finde lige netop det arkivalier som I ønsker at se.
Arkivernes Hjul 2017, anden årgang af arkivernes årbog, blev præsenteret på Kalundborg messen i okt. 2017, og siden da har Paraplyens 8 arkiver haft bogen til salg. Vi har stadig eksemplarer på arkivet til salg for 100 kr.
ARKIV.DK blev lanceret i februar 2015, og denne side må betegnes som en succes, for nu, 3 år efter er der mange tusinde der har besøgt denne side. I 2017 har der været 12.904 besøg på Hvidebæk arkiv med 14.560 sidevisninger, det er hovedsagelig billeder der søges på, men der søges på alle arkivalier.
Dette er årets første nr. af Budstikken og der er som sædvanlig lagt en opkrævning for medlemskontingentet inde i bladet. Beløbet for kontingentet 2018 kan indsættes direkte på vores sparekassekonto, nr. 0537-0000480126 Eller I kan møde op til generalforsamlingen og betale her, eller komme ind på arkivet og betale, eller betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Husk generalforsamlingen mandag d. 19. februar 2018 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Jeg håber at der som sædvanlig er mange der møder op denne dag. Efter generalforsamlingen er der kaffe/the, med lidt brød til.
Efter denne lille kaffepause vil Finn Jensen og Henning Bonde fra Buerup fortælle om “Husjomfruen og skibsrederen” på Kattrup.
Dagsorden til generalforsamlingen inde i bladet.
Filmforevisning i arkivet tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 14.00
Byvandring i Kærby onsdag d. 16. maj 201 kl. 19.00

I dette nr. af Budstikken har Eide Jakobsen skrevet en artikel om Preben Severin Rasmussen “Preben Ost”. Preben kørte i 37 år ud med ost m.m. til kunder i hele Nordvestsjælland.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 4 – 2017

Budstik nr. 4. 2017

Som tidligere nævnt deltog vi i årets Hvidebæk messe. Vi havde denne gang valgt at sætte fokus på handel, håndværk og industri i vores område. I den forbindelse havde vi fundet en del billeder m.m. af nogle af de mange større eller mindre erhvervsdrivende der har været på egnen gennem tiderne. Vores stand var rigtig godt besøgt, og vi fik mange gode kommentarer til vores udstilling.
I forbindelse med messen blev Hans Rasmussens mindelegat uddelt. Hvidebæk Lokalhistoriske Forening blev tilgodeset med 7.100 kr. Pengene skal bruges til udgivelse af en bog som vi agter at udgive når foreningen har 40 års jubilæum. Dette beløb er vi naturligvis meget taknemmelige for.
Den 6. september havde vi udflugt til Frilandsmuseet ved Lyngby. Vi kørte fra Ubby i regnvejr, men da vi nåede museet var det nogenlunde tørvejr. Her blev vi delt i 2 hold, sådan at guiden havde 20 personer med af gangen til rundvisning. Imens gik den anden halvdel rundt på egen hånd. Under rundvisning af andet hold begyndte det at regne igen. Efter rundturen fik vi en lækker middag, kaffe og kage. Det regnede stadig godt da middagen var overstået og vi blev enige om at forlade museet og i stedet køre en tur på de Nordsjællandske veje. Vi gjorde holdt på parkeringspladsen ved Vikingeskibsmuseet i Roskilde, hvor vi drak kaffe og spiste hjemmebagt kage. Det blev en god dag selv om opholdet på Frilandsmuseet blev afkortet med en times tid, hvor vi skulle have gået rundt på egen hånd, eller kørt en tur i hestevogn.
Anden årgang af bogen “Arkivernes Hjul” er udkommet og er til salg på arkivet for 100 kr. Navnet er ændret lidt, idet der er kommet et H med i Hjul, for at markere at det er en årbog og ikke en julebog. Bogen indeholder historier og beretninger fra arkiverne i Kalundborg kommune.
Generalforsamling mandag d. 19. februar 2018 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen, vil Henning Bonde fra Høng komme og fortælle om “Husjomfruen og Skibsrederen” på Kattrup.
Året går på hæld og tirsdag d. 19. december er der juleafslutning på arkivet. Jeg vil gerne ønske alle medlemmer, bestyrelse og medarbejdere på arkivet en god jul og et godt nytår, og tak for godt samarbejde i 2017.
I dette nr. af Budstikken har Ejgil Jacobsen skrevet en artikel om Bagermester Robert Andersen Jerslev. Om hans tid Som bager og om Tissø Roklub, som han var med til at oprette.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Budstik nr. 3 2017

Fra Budstikken nr. 3 – 2017.

Sommerferien er slut. Arkivet har igen åbent om tirsdagen, efter at der har været sommerferielukket i juli måned Men det var jo ikke så meget sommer vi oplevede i Juli. Nu kan vi så håbe at vi får en rigtig god eftersommer.

Byvandring i Jorløse d. 10. maj. Vejret viste sig ikke fra den helt pæne side derfor var der enighed om at droppe vandreturen og gå direkte ind i forsamlingshuset. Her blev der vist gamle og nye billeder af byen, og der blev fortalt historier om husene og beboerne. Bl.a. fortalte Boye Larsen fra Høng om Bechs kro ved Tissø.

Søndag d. 3. september er der Hvidebækmesse. Også denne gang vil vi være repræsenteret med en stand på messen , hvor vi vil fremvise noget af det som vi har på arkivet. Der har været mange små og halvstore virksomheder i vores område, og det er især nogle dem vi vil vise frem på messen.

I dette nr. af Budstikken har Jørgen Rasmussen skrevet en artikel om Hessicator ved Tissø, og Jens Birk Kristoffersen har skrevet om stednavne, bl.a. om hvorfor det hedder Kalmargården
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 2 – 2017.

Generalforsamlingen d. 20. februar blev afviklet i god ro og orden i overværelse næsten 50 personer. Jacob Beck Jensen blev valgt som dirigent. Formanden fortalte i sin beretning hvad der var sket af tiltag i foreningen i 2016. Arkivlederen fortalte om årets gang på arkivet, ligesom han kom ind på nye tiltag i den kommende tid. Vi vil bl.a. prøve at finde ud af hvor mange små og store virksomheder og forretninger der har været i vores område, og ikke mindst hvad de beskæftigede sig med, havde de medarbejdere o.s.v. Til denne opgave kan i medlemmer være en stor hjælp, hvis i kan give os nogle oplysninger om nogle af de mange selvstændige der har været i vores område gennem årene. Derefter fortalte kassereren om regnskabet, bl.a. at der i år var hensat 7.500 kr. til en evt. udgivelse af en bog. Beretninger og regnskab blev godkendt uden bemærkninger. Der var ingen ændringer i kontingentet der fortsat er 80 kr. for enlige og 160 kr. for par. Ellen Andersen var suppleant, og efter Steen Burilds død blev hun medlem af bestyrelsen. Alle valg var genvalg, som ny suppleant valgtes Bente Andersen. Til revisorer valgtes, Ole Mortensen og Bjarne Petersen og revisorsuppleant blev Niels Markussen. Efter generalforsamlingen fortalte Ole Glahn om sin barndom på Stengården i Viskinge. På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde gav det ingen ændring i sammensætningen af bestyrelsen.

Filmforevisningen i arkivet den 21. marts samlede ca. 25 personer. De så en lille film, optaget på erindringsværkstedet i 1998. Det var Steen Lunøe Jorløse der fortalte om sit liv og virke på større gårde.

Byvandring i Jorløse den 10. maj. Vi mødes ved forsamlingshuset kl.19.00. Se annoncen for dette arrangement i forrige nr. af Budstikken.

Udflugten i år er fastsat til onsdag d. 6. september. Turen går i år til Frilandsmuseet ved Lyngby. Tilmelding til denne tur har sidste frist d. 1 august. Se beskrivelse af denne udflugt inde i bladet.
Arkivet er som sædvanlig lukket i juli måned.

I dette nr. af Budstikken har Ejgil Jacobsen skrevet en artikel om sin barndom i Frankerup.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

God sommer
Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 1 – 2017.

År 2017 er i fuld gang, og det er vi også her på arkivet. Der skal registreres nyindkomne arkivalier, og der bliver ændret lidt i registreringen af nogle af de tidligere indkomne, sådan at det bliver lettere for jer at søge efter det som i ønsker oplysninger om.
Første nr. af Arkivernes jul blev præsenteret på Kalundborg messen i okt. 2016, og siden da har Paraplyens 8 arkiver haft bogen til salg. Jeg syntes bogen blev godt modtaget, og vi har på Hvidebæk Lokalhistoriske Arkiv, solgt over 90 eksemplarer, men vi har stadig bogen til salg, Så dem der endnu ikke har købt en, kan nå det endnu. Efter planen udkommer Arkivernes jul nr. 2 til efteråret 2017.

Den 10. februar 2017 kan arkivet fejre et lille jubilæum, da er det 35 år siden der var stiftende generalforsamling i Jorløse gl. skole, det var starten på Hvidebæk Lokalhistoriske arkiv og forening. Siden dengang er der sket meget på arkivet. I starten blev alle arkivalier registreret med hånd eller skrivemaskine. Nu er snart alt registreret digitalt, og ligger i en database, hvor det er muligt at søge på det, man ønsker oplysninger om. Her tænker jeg naturligvis på ARKIV.DK, som siden lanceringen for 2 år siden er besøgt af mange tusinde brugere. Også vores arkiv har haft mange besøgende.

I dette nr. af Budstikken er der lagt en opkrævning for medlemskontingentet 2017. Beløbet kan indsættes direkte på vores sparekassekonto. Eller I kan møde op til generalforsamlingen og betale her, eller komme ind på arkivet og betale, eller betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Husk Generalforsamlingen mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Jeg håber at der som sædvanlig er mange der møder op denne dag. Efter generalforsamlingen er der kaffe/the, med lidt brød til. Efter denne lille kaffepause vil Ole Glahn, Viskinge fortælle om sin barndom og opvækst på Stengården i Viskinge.

Filmforevisning i arkivet d. 21. marts 2017 kl. 14.00

Byvandring i Jorløse onsdag d. 10. maj 2017 kl. 19.00

I dette nr. af Budstikken er der bl.a. en artikel om Rørby mølle, skrevet af Eide Jakobsen
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen

Fra Budstikken nr. 4 – 2016.

Udflugten den 8. september gik til Museet for Søfart i Helsingør. Der var 40 tilmeldte der kørte fra Ubby kl. 8.30 i det mest pragtfulde efterårsvejrvejr man kunne tænke sig. Undervejs til Helsingør, holdt vi en lille kaffepause. Vel ankommet til Helsingør, så vi et helt specielt museum, bygget i den gamle tørdok fra det nu nedlagte, Helsingør Skibsværft. En utrolig spændende måde at bygge et museum på. Hele museet ligger under jordoverfladen, og gulvet skråner hele tiden svagt, således at man til sidst kommer helt ned til bunden af tørdokken. En helt igennem spændende oplevelse. Efter dette besøg på museet gik vi til Kronborg Havbad, hvor der ventede os en dejlig frokost, inden turen atter gik mod Ubby.

På arkivernes dag den 12. november, havde vi som alle andre arkiver valgt at sætte fokus på sport og Idræt. Vi havde besøg af godt 20 gæster, som bl.a. så en del gamle billeder på fjernsynsskærm og de fremlagte arkivalier som handlede om sport og idræt. Derudover hyggede de besøgende sig ved kaffebordet.

Første nummer af Arkivernes Jul er udkommet. Den er til salg på arkivet for 100 kr. Alle arkiver i Kalundborg kommune her bidraget med nye og gamle historier fra deres område. Vi har bl.a. skrevet om en gammel kærlighedshistorie fra Ubby præstegård, som foregik i starten af 1800tallet, en historie om Susanne Meyerhoffs karriere som pistolskytte, og en historie af Hvidebæk Lokalråd, om bl.a. hjemmesiden “Oplev Hvidebæk”.

Generalforsamling mandag d. 20. februar 2017 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen og kaffen, vil der også denne gang blive et lokalhistorisk indslag.

Julen nærmer sig og tirsdag d. 20. december er sidste åbningsdag på arkivet i år. Jeg vil gerne takke alle med tilknytning til arkivet for et godt samarbejde i året der snart er gået og ønske alle medlemmer, bestyrelse, og medarbejdere på arkivet en glædelig jul og et godt nytår.

I dette nr. af Budstikken er der bl.a. en artikel, hvor Ejgil Jacobsen fortæller om “Polakpigernes” liv hos hans bedsteforældre i St. Fuglede. Og en lille historie om sognefogedgården i Jerslev, skrevet af Kurt Johansen.

Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

2016 Budstik 3

Fra Budstikken nr. 3 – 2016

Sommeren er ved at være slut, og efteråret er på vej. Arkivet har igen åbent om tirsdagen, efter at der har været sommerferielukket i juli måned

Vandretur i Ubby d. 23. maj. Igen i år havde vi arrangeret en tur i fællesskab med Familie og Samfund, og vi må sige at det har været en succes, idet næsten 100 personer mødte op denne aften i et dejligt vejr. efter en kort indledning af Jens Birk Kristoffersen, gik turen ned gennem Hovedgaden, mens Jens Birk, fortalte lidt om husene og dets beboere gennem de seneste ca. 100 år. Efter denne tur ned ad Hovedgaden gik turen tilbage til forsamlingshuset, hvor der kunne købes en forfriskning, inden vi gik ind i den stor sal, hvor Jens Birk viste før og nu billeder af husene i Ubby, og fortalte mere indgående om beboerne, ligesom mange tilhørere kunne fortælle hvad de vidste om gamle dage i Ubby. En god og vellykket aften.

Vi har stadig enkelte ledige pladser til vores udflugt den 8. september. Turen går i år til Museet for Søfart i Helsingør. (Se Budstikken nr. 2. 2016)

Lørdag 12. november er det Arkivernes dag. Emnet i år er gymnastik, sport og idræt. (Se inde i bladet)

Eide Jakobsen.

Arkivernes Jul. Som omtalt andet sted i budstikken, så udkommer årbogen, ”Arkivernes Jul” første gang i slutningen af oktober. Årbogen, der er på 120 sider, rummer nye og gamle historier fra alle arkiver i Kalundborg Kommune. Hvidebæk området er godt repræsenteret i denne første årbog med fire fortællinger. Hvis I som medlemmer er interesseret i bogen, kan det være en god idé allerede nu at sikre sig et eksemplar, da årbogen kun bliver trykt i et oplag på 1.000 stk.

Jens Birk Kristoffersen

I dette nr. af Budstikken er der bl.a. en artikel om ejerne af Klovby Møllegård skrevet af Hjalmar Dybdal i 1965 og en lille artikel om Asmindrup mejeri, skrevet af Kurt Johansen.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

2016 Budstik 2Fra Budstikken nr. 2 – 2016

Generalforsamlingen d. 22. februar blev afviklet i god ro og orden i overværelse af 55 personer. Jacob Beck Jensen blev valgt som dirigent, formandens beretning omhandlede årets begivenheder i foreningen, og arkivlederens beretning omhandlede årets gang på arkivet. Der var ingen kommentarer til disse beretninger som derefter blev godkendt. Kassereren fortalte om regnskabet, der var hensat 5.000 kr. til en evt. udgivelse af en bog på et senere tidspunkt, regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Der var ingen ændringer i kontingentet der fortsat er 80 kr. for enlige og 160 kr. for par. Irene Nielsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, i hendes sted valgtes Birte Markussen Thy. Irene har været med i bestyrelsen af 2 omgange, i alt 10 år. Tak for det. Efter kaffen havde vi fået Palle Bruun Olsen til at fortælle om Møllerne på Møllebakken i Kalundborg. En god og interessant beretning om datidens energikilde. På et efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde gav ingen ændring i sammensætningen af bestyrelsen.

Den 22 marts var der filmdag i arkivet. Vi viste en film om udviklingen i Kalundborg fra 1957 til 1972. En tid hvor der var en rivende udvikling i Kalundborg, der kom olieraffinaderi, Novo, Cyproc, gymnasium, handelsskole, folkeskole. Munkesø stadion o .m. m. Der var 30 personer der valgte at se denne lille film.

Byvandring i Ubby den 23. maj i samarbejde med Familie og samfund. Vi mødes ved forsamlingshuset kl.19.00. Se annoncen for dette arrangement i forrige nr. af Budstikken

Udflugten i år er fastsat til torsdag d. 8. september, og turen går i år til Søfartsmuseet i Helsingør, se beskrivelse af denne udflugt inde i bladet.

Arkivet er som sædvanlig lukket i juli måned. God sommer.

I dette nr. af Budstikken er den sidste del af artiklen om Rørby brugsforening. Skrevet af Eide Jakobsen.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

Budstik 2016 nr.1

Fra Budstikken nr. 1 – 2016 

Igen har vi budt et nyt år velkommen. År 2016 er ca. en måned gammel. Et år der kan byde på store udfordringer for lille Danmark, med de store problemer der er rundt om i verden. Her tænker jeg naturligvis på den omsiggribende terror, og ikke mindst den store flygtningestrøm til Europa, fra Mellemøsten og nogle af de Nordafrikanske lande. Vi må håbe at de forskellige landes beslutningstagere, træffer de rigtige beslutninger i den svære situation.

Her på arkivet går det mere stille og roligt, vi arbejder stadig på at få indtastet nyindkomne arkivalier, og få tilrettet tidligere indkomne arkivalier, i det nye Arkibas 5. således at det bliver nemt for jer at gå ind i ARKIV.DK og finde det i søger efter. Men husk, i kan kun finde det som vi har fået indleveret, så endnu en opfordring til at komme ind på arkivet med billeder, skøder, kontrakter, fæstebreve, eller andre papirer i finder når i rydder op hos jer selv, eller efter jeres afdøde slægtninge.

Som sædvanlig, når årets første nummer af Budstikken udkommer er der også i år en opkrævning med, for medlemskontingentet 2016. Beløbet kan indsættes direkte på vores sparekassekonto. Det er naturligvis også muligt at møde op til generalforsamlingen og betale her, eller komme ind på arkivet og betale, eller betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Husk Generalforsamlingen mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Jeg håber at der som sædvanlig er mange der møder op denne dag. Efter generalforsamlingen er der kaffe/the, med lidt brød til. Efter denne lille kaffepause vil Palle Bruun Olsen fortælle om møllerne på Møllebakken i Kalundborg. Dagsorden til generalforsamlingen inde i bladet.

Filmforevisning i arkivet d. 22. marts 2016 kl. 14.00

Byvandring i Ubby d. 23. maj kl. 19.00

Se program til disse 2 arrangementer inde i bladet.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om Fuglede mejeri, og der er 3 afsnit i historien om Rørby brugsforening, skrevet af Eide Jakobsen.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

                                                    Fra Budstikken nr. 4 – 2015

  Budstik 2015 nr.4Hvidebækmesse den 6. september. Også i år havde vi en stand på Hvidebækmessen, her fremviste vi noget af det vi arbejder med på arkivet. Standen blev godt besøgt, især blev album med gamle skolebilleder studeret, og der blev udvekslet gamle ungdomsminder.

 Udflugten den 10. september. Vores udflugt i år gik til Middelaldercentret ved Nykøbing Falster. Vi var 41 der kørte fra Ubby kl. 08.30. Igen i år var vi heldige at have et dejligt efterårsvejr. På Middelaldercentret blev vi vist rundt af en guide der fortalte om livet i middelalderen. Det var adelen og ridderne der satte dagsordenen. Den “almindelige mand” havde ikke meget at skulle have sagt, og hvis man forbrød sig mod reglerne, var det brutale straffemetoder der blev taget i anvendelse. Efter denne gennemgang af området, så vi bliderne blev affyret, inden vi gik ind i gæstgiveriet “Den Gyldne Svane”, hvor vi fik en middelaldermenu. Vi var pludselig tilbage i middelalderen, et mørkt lokale som kun blev oplyst af stearinlys. Menuen bestod også af retter, tilberedt efter datidens opskrifter, ligesom der blev spist af tallerkner af træ, og med en ske af træ og en lille kniv. Efter denne oplevelse, tilbage i middelalderen, var der tid til at gå rundt på egen hånd i området, inden turen igen gik mod Ubby, hvor vi ankom kl. 17.00 og en god og lang dag var slut.

På arkivernes dag den 14. november, havde vi ikke valgt noget specielt emne, men vi fremviste forskellige arkivalier, og der blev vist en lille film om tørvegravning i Åmosen. Vi havde besøg af ca. 20 personer, som så filmen og de fremlagte arkivalier, og ellers hyggede sig ved kaffebordet.

Generalforsamling mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus. Efter generalforsamlingen vil Palle Bruun Olsen komme med et lokalhistorisk indslag.

Julen nærmer sig og d. 15. december er den sidste åbningsdag på arkivet i år. Jeg vil gerne takke alle med tilknytning til arkivet for et godt samarbejde i året der snart er gået og ønske alle medlemmer, bestyrelse, og medarbejdere på arkivet en glædelig jul og et godt nytår.

I dette nr. af Budstikken er der en artikel om nogle Polske roepiger, der kom til Flinterup for ca. 100 år siden, skrevet af Jens Birk Kristoffersen. Der er også 2. del af artikel om Rørby brugsforening, skrevet af Eide Jakobsen.
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

                                                                                Fra Budstikken nr. 3 – 2015

Budstik 2015 nr.3Nu er sommerferien slut, og arkivet har igen åbent til sædvanlig tid om tirsdagen. Jeg håber alle har haft en god sommer, selv om sommervejret ikke har været det bedste. Det kan være at der venter os et skønt efterårsvejr. I skrivende stund er vejret i hvert fald pragtfuldt.
Vandretur i Kelleklinte d. 4. maj. På denne minderige aften havde vi sammen med Familie og Samfund arrangeret en tur i Kelleklinte. Næsten 100 personer mødte op på Wiekær på denne dejlige milde majaften. Her fortalte Jens Birk Kristoffersen om den historiske del af Kelleklinte, derefter gik turen rundt i Kelleklinte, mens Børge Geert Olsen fortalte om de forskellige personer det havde boet i denne lille landsby, han kom bl.a. ind på en ildebrand der havde raseret Kelleklinte, så næsten alle de gårde og huse der lå øst for vejen brændte, derefter gik vi til Bøgelunds Bakke. Denne bakke blev under besættelsen brugt som udkigspost af en gruppe tyske soldater. Her fortalte Børge Geert Olsen hvordan han oplevede at have en tysk udsigtspost så tæt på. Derefter gik vi tilbage til Wiekær, hvor kaffen blev drukket.
Hvidebækmesse den 6. september. Også i år deltager vi med en stand på Hvidebækmessen, her vil vi fremvise noget af det vi arbejder med på arkivet. Se annoncen inde i bladet.
Vi har stadig ledige pladser til vores udflugt den 10. september. Vores udflugt går i år i til Middelaldercentret ved Nykøbing Falster. Vi kører fra Ubby kl. 08.30, og forventes at være hjemme igen kl. ca. 17.00. Se annonce i forrige nr. af Budstikken
Lørdag 14. november er det Arkivernes dag. I år har vi ikke valgt noget specielt emne, men vil fremvise forskellige arkivalier. Vi har åbent fra kl. 13.00 til kl. 16.00. Se annonce inde i bladet.

I dette nr. af Budstikken kommer 1. del af en artikel om Rørby brugsforening, skrevet af Eide Jakobsen. Der også en lille historie om Drøsselholm ved Madesø, skrevet af Hans Rørbec
Bliv medlem af Hvidebæk Lokalhistoriske Forening og få Budstikken tilsendt 4 gange årligt.

Eide Jakobsen.

                                                Fra Budstikken nr. 2 – 2015

2015 Budstik 2

Generalforsamlingen d. 23. februar blev overværet af 77, hvilket må siges at være flot, tak for denne opbakning. Gunnar Jørgensen lev valgt som dirigent, formandens beretning omhandlede årets begivenheder i foreningen, og arkivlederens beretning omhandlede årets gang på arkivet og der blev fortalt om Arkibas5 og det nye Arkiv.dk. Der var ingen kommentarer til disse beretninger som derefter blev godkendt. Kassereren fortalte om regnskabet, og der var heller ingen bemærkninger til dette, som derefter blev godkendt. Der var ingen ændringer i kontingentet der fortsat er 80 kr. for enlige og 160 kr. for par. Der var genvalg til alle de personer der var på valg.
Efter kaffen fortalte Ole Chr. Munk Plum meget levende om tilblivelsen i 1898, samt nedlæggelsen i 1971, af banen mellem Slagelse og Værslev, samt videre til Kalundborg.
Den 24 marts var der filmdag i arkivet. Vi viste først filme om Bukh og derefter filmen om Bjerre mejeri, en film der blev optaget i forbindelse med mejeriets 50 års jubilæum i 1939. Også denne gang var der god opbakning idet ca. 55 personer mødte op og så disse 2 gamle film.
Udflugten i år er fastsat til torsdag d. 10. september. I år går turen til Middelaldercentret i Nykøbing Falster. Læs mere om udflugten inde i bladet.

Eide Jakobsen